Zwart Nazareth PDF Afdrukken E-mail
tekst : W. Kerkhof - C. Pons, muziek : W. Kerkhof
Hij ziet aan 't einde van de lange dijk
Een stad waar korenmolens staan
Een lokkend vergezicht voor reizigers
'T is nog een goed kwartier te gaan
Maar dichterbij 't is onbestemd
Een vreemde geur die hem beklemt

"Achter de Teerstoof" , "Verbrande Erven"
Daar woont het grauw, Jan met de pet
Open riolen waar zelfs de ratten sterven
Welkom in Zwart Nazareth

Tussen de huizen aan de smalle gracht
Hangt kolendamp en afvalstank
Hij loopt behoedzaam donkere stegen in
En alles ademt sterke drank
De branderijen braken vuur
Wat doet hij op dit late uur ?

"Achter de Teerstoof" , "Verbrande Erven"
Daar woont het grauw, Jan met de pet
Open riolen waar zelfs de ratten sterven
Groeten uit Zwart Nazareth

En vuile kinderen drommen om hem heen
In sloppen heerst de difterie
Hij komt op goed geluk het doolhof uit
Voor de hervormde pastorie
Een vrouw vraagt " Viel de reis u mee ?
U bent de nieuwe dominee !"

"Achter de Teerstoof" , "Verbrande Erven"
Daar woont het grauw, Jan met de pet
Open riolen waar zelfs de ratten sterven
Groeten uit Zwart Nazareth
Schiedam , Zwart Nazareth.